دانیال کاشی

اجاره خودرو تهران

  • اجاره خودرو تهران
  • 1402
  • #

موضوع پروژه :

  • سیستم حسابداری و ثبت اطلاعات

خدمات انجام شده :

  • توسعه بک اند پروژه جهت تولید پلتفرم اختصاصی

فریم ورک ها و لایبرری های استفاده شده :

  • Bootstrap 5
  • Jquery
  • Yii2