دانیال کاشی

جامپر

موضوع پروژه :

  • معرفی خدمات تبلیغاتی
  • فروش پکیج های مربوط به خدمات تبلیغات

خدمات انجام شده :

  • طراحی رابط کاربری (Adobe Photoshop)
  • تبدیل رابط کاربری طراحی شده به Html و Css

فریم ورک ها و لایبرری های استفاده شده :

  • Bootstrap 5
  • Jquery