دانیال کاشی

وب اپلیکیشن مافیا بازا

موضوع پروژه :

  • دستیار گردانندگی بازی مافیا

خدمات انجام شده :

  • طراحی رابط کاربری (Adobe Photoshop)
  • تبدیل رابط کاربری طراحی شده به Html و Css
  • توسعه بک اند پروژه جهت تولید پلتفرم اختصاصی

فریم ورک ها و لایبرری های استفاده شده :

  • Vue Js
  • Bootstrap 5
  • Laravel 10