دانیال کاشی

وکیل آسا

موضوع پروژه :

  • اطلاع رسانی عمومی در زمینه مسائل حقوقی
  • ارائه مشاوره
  • قبول پرونده های حقوقی

خدمات انجام شده :

  • طراحی رابط کاربری (Adobe Photoshop)
  • تبدیل رابط کاربری طراحی شده به Html و Css

فریم ورک ها و لایبرری های استفاده شده :

  • Bootstrap 4
  • JQuery
  • Owl Carousel