دانیال کاشی

Trulending Solutions

موضوع پروژه :

  • خدمات تامین مالی
  • وام مسکن در کانادا

خدمات انجام شده :

  • تبدیل رابط کاربری طراحی شده به Html و Css
  • توسعه بک اند پروژه جهت تولید پلتفرم اختصاصی

فریم ورک ها و لایبرری های استفاده شده :

  • Bootstrap 5
  • Jquery
  • Owl Carousel
  • Slick
  • Animated
  • Laravel 10